International Police Association

Antwerpen

Wil je lid worden van IPA? Dit kan als je tot één van de diensten behoort :

 

- Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, met inbegrip de hulpagenten van politie en het administratief personeel;

- Procureurs des Konings, Procureurs-Generaal, hun substituten en hun griffiepersoneel;

- Rechters uit alle rechtbanken en hoven, met inbegrip de onderzoeksrechters en hun griffiepersoneel;

- Actief personeel van de militaire politie ;

- Technici OGP van het BIPT ;

- Ambtenaren van het Bestuur van het Vervoer en van het Hoog Comité van Toezicht die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn ;

- Personeelsleden van de uitbater van een vervoermaatschappij beëdigt zijn of de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen met

hoedanigheid van agent van gerechtelijke politie ;

- Personeel van Financiën, afdeling Douane en Accijnzen;

- Bewakers van waters en bossen, personeel van het Ministerie van Landbouw;

- Personeel van de buitendienst van de staatsveiligheid en de militaire veiligheid ;

- Personeel belast met het toezicht op transport, afhangend van het Ministerie van Verkeerswezen;

- Havenkapiteins ;

- Leden van de Europese anti-fraudedienst (OLAF) en veiligheidsmensen van de Europese Commissie ;

- Veiligheidsbeambtes met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging

van gevangenen;

- Treinbegeleiders.

 

Download hier de informatiebrochure en aansluitingsformulier.