Bestuur

Werner Van Bael

Huidig voorzitter van IPA Provincie Antwerpen, in 1994 bij de Mechelse politie gestart en onmiddellijk lid van IPA geworden. In 1995 werd hij bestuurslid van IPA regionale Mechelen.

Na verkeerspolitie en dispatching als agent, is hij in 2001 als inspecteur bij interventie begonnen. In 2008 is hij bij de dienst openbare orde/voetbalcel gegaan en in 2009 hoofdinspecteur geworden. In 2008 werd hij voorzitter van IPA regionale Mechelen en in 2015 provinciaal voorzitter van IPA.

Vanaf 1 januari 2017 is hij nog 2 jaar als terreinondersteuner bij de dienst interventie geweest in Mechelen. Vanaf 1 maart 2019 is hij overgestapt naar de LPA Brussel Nationaal en is er nu terreinondersteuner bij de dienst politiezorg.

Hobbies
 • vooral golf
 • wijn en quizzen.
 • Empsten Jozef

  EMPSTEN Jozef (Joe) – penningmeester bij IPA Provincie Antwerpen.

  Hoofdinspecteur van politie (op rust).

  Luitenant-kolonel van het Vliegwezen ( R )

  Docent aan het P/OC (Antwerpen)

  Schietinstructeur bij P/OC (Antwerpen)

  Beëdigd vertaler bij de Rechtbank van Eerste Aanleg

  Eretekens

  Commandeur in de Orde van Leopold II

  Officier in de Kroonorde

  Officier in de Leopoldsorde

  Erkentelijksmedaille met gouden kenteken Rode Kruis van België

  I.P.A.

  Past Secretary I.P.A. Belgium

  Past Vice-President I.P.A. Belgium

  Past Vice-President I.P.A. Antwerpen

  Treasurer I.P.A. Antwerpen

  I.P.A.-house manager Antwerpen (since 1998)

  Curriculum

  Legerdienst van 1 oktober 1957 tot 1 mei 1959, officierenschool Luchtmacht te Nijvel, later bevordering respectievelijk tot Luitenant, Kapitein, Kapitein-Commandant, Majoor en uiteindelijk Luitenant-Kolonel telkens na cursus en examen.

  In dienst bij Politie Antwerpen op 1 oktober 1960 als politieagent, eerste jaar bij “Politie Mobiele Brigade”, daarna “Politie Verkeer” dan enkele jaren “Politie Havenafdeling”. Na aanstelling als schietinstructeur ingedeeld bij “Politie Opleidingscentrum”. Daar bevorderd tot inspecteur van politie en later tot hoofdinspecteur van politie. Aangesteld als “docent informatica” en verantwoordelijke organisatie “opleiding officier gerechtelijke politie”. Op rust sedert 1 juli 1998.

  Lid van I.P.A. sedert 1964, bestuurslid I.P.A. Antwerpen sedert 1998, bestuurslid I.P.A. België van 1999 tot en met 2002.

  Tom De Lathauwer

  Adjunct Penningmeester

  Bestuurslid IPA-Antwerpen

  Contactpersoon met IPA leden voor binnen- en buitenlandse reizen

  Sedert 2003 bij de politie gegaan

  2003 Hulpagent van politie bij PZ Mechelen

  2005 Inspecteur bij PZ Brasschaat

  2006 inspecteur bij PZ Mechelen

  2013 Aspirant-Hoofdinspecteur, stage bij PZ Gent

  2014 Hoofdinspecteur bij PZ Brussel-West/ Sint-Jans-Molenbeek

  2014 Hoofdinspecteur bij PZ Antwerpen-City

  2015 Hoofdinspecteur bij PZ Mechelen

  2019 Hoofdinspecteur bij LPA BRUNAT Politiezorg

  Functie

  Terreinondersteuner

  Mentor

  Vertrouwenspersoon

  Slachtofferbejegening

  Hobby’s
 • IPA sterker onder de aandacht brengen
 • Uitstapjes met gezin Verbouwingen/herstellingen in huis zelf uitvoeren
 • Schaatsen/ijshockey
 • Rijdt elke dag met de moto naar en van het werk, wanneer het niet te glad is.
 • Is nog steeds een gemotiveerd en plichtsbewust politieman die zijn job ter harte neemt. Fier om het uniform correct te dragen als de uitstraling waar politie voor staat, namelijk de waarden en visie die we dienen weer te geven.

  Carine Pieters

  ondervoorzitter IPA Antwerpen

  Op 01.12.1989 gestart bij de GPP Antwerpen als laboratoriumoperateur bij de ‘technische dienst’, welk later de correctere naam LTWP (Laboratorium voor Technische en Wetenschappelijke Politie) kreeg

  Hoofdinspecteur BS

  Forensic Incident Commander

  Nog steeds werkzaam bij LTWP Antwerpen

  Los docent op Campus Vesta sinds 2015

  Lid van IPA sinds 1994

  Bestuurslid sinds november 2017

  Hobby’s
 • lezen
 • fotograferen
 • wandelen
 • sporten
 • Bart Vanderwegen

  Administratief medewerker nationaal secretariaat I.P.A. sinds 2002,

  Bestuurslid I.P.A. Antwerpen sinds 2014 als adjunct-secretaris.

  François De Paepe

  In dienst bij Politie Antwerpen in 1967

  8 jaar Politie Mobiele Brigade

  7 jaar Dépanneur (Politie Mobiele Brigade)

  20 jaar Schietinstructeur (Politie Opleidingscentrum Antwerpen)

  I.P.A.

  Lid sinds 6 juni 1977

  Bestuurslid I.P.A. Antwerpen van 1983 tot 1992

  Bestuurslid I.P.A. Antwerpen vanaf 16 maart 2013

  Sven Maertens

  Aanvang basisopleiding 1 oktober 2009

  Inspecteur bij PZ MEWI sinds eind oktober 2010

  Lid IPA sinds 1 oktober 2009

  Bestuurslid IPA Antwerpen sinds oktober 2015

  Nationale voorzitter IPA – Defensive Tactics Group sinds januari 2016

  Bestuurslid IPA België sinds januari 2019

  Secretaris IPA Provincie Antwerpen sinds april 2019.