Bestuur

Carine Pieters

Voorzitter I.P.A. provincie Antwerpen

Op 01.12.1989 gestart bij de GPP Antwerpen als laboratoriumoperateur bij de ‘technische dienst’, welk later de correctere naam LTWP (Laboratorium voor Technische en Wetenschappelijke Politie) kreeg en daar nog steeds werkzaam als C.S.I. (Crime Scene Investigator).

Eerste hoofdinspecteur BS

Forensic Incident Commander

Pool 'CBRN-E Forensics'

Extern docent bij Campus Vesta en ANPA

Lid van IPA sinds 1994

Bestuurslid sinds november 2017

Hobby’s:
 • lezen
 • fotograferen
 • wandelen
 • sporten
 • Bezig zijn met en voor I.P.A.
 • Empsten Jozef

  EMPSTEN Jozef (Joe) – penningmeester bij I.P.A. provincie Antwerpen.

  Hoofdinspecteur van politie (op rust).

  Luitenant-kolonel van het Vliegwezen ( R )

  Docent aan het P/OC (Antwerpen)

  Schietinstructeur bij P/OC (Antwerpen)

  Beëdigd vertaler bij de Rechtbank van Eerste Aanleg

  Eretekens

  Commandeur in de Orde van Leopold II

  Officier in de Kroonorde

  Officier in de Leopoldsorde

  Erkentelijksmedaille met gouden kenteken Rode Kruis van België

  I.P.A.

  Past Secretary I.P.A. Belgium

  Past Vice-President I.P.A. Belgium

  Past Vice-President I.P.A. Antwerpen

  Treasurer I.P.A. Antwerpen

  I.P.A.-house manager Antwerpen (since 1998)

  Curriculum

  Legerdienst van 1 oktober 1957 tot 1 mei 1959, officierenschool Luchtmacht te Nijvel, later bevordering respectievelijk tot Luitenant, Kapitein, Kapitein-Commandant, Majoor en uiteindelijk Luitenant-Kolonel telkens na cursus en examen.

  In dienst bij Politie Antwerpen op 1 oktober 1960 als politieagent, eerste jaar bij “Politie Mobiele Brigade”, daarna “Politie Verkeer” dan enkele jaren “Politie Havenafdeling”. Na aanstelling als schietinstructeur ingedeeld bij “Politie Opleidingscentrum”. Daar bevorderd tot inspecteur van politie en later tot hoofdinspecteur van politie. Aangesteld als “docent informatica” en verantwoordelijke organisatie “opleiding officier gerechtelijke politie”. Op rust sedert 1 juli 1998.

  Lid van I.P.A. sedert 1964, bestuurslid I.P.A. Antwerpen sedert 1998, bestuurslid I.P.A. België van 1999 tot en met 2002.

  Tom De Lathauwer

  Adjunct Penningmeester

  Bestuurslid I.P.A.-Antwerpen

  Contactpersoon met IPA leden voor binnen- en buitenlandse reizen

  Sedert 2003 bij de politie gegaan

  2003 Hulpagent van politie bij PZ Mechelen

  2005 Inspecteur bij PZ Brasschaat

  2006 inspecteur bij PZ Mechelen

  2013 Aspirant-Hoofdinspecteur, stage bij PZ Gent

  2014 Hoofdinspecteur bij PZ Brussel-West/ Sint-Jans-Molenbeek

  2014 Hoofdinspecteur bij PZ Antwerpen-City

  2015 Hoofdinspecteur bij PZ Mechelen

  2019 Hoofdinspecteur bij LPA BRUNAT Politiezorg

  2023 Hoofdinspecteur bij SPN Antwerpen

  Functie

  Terreinondersteuner

  Mentor

  Vertrouwenspersoon

  Slachtofferbejegening

  Hobby’s
 • IPA sterker onder de aandacht brengen
 • Uitstapjes met gezin Verbouwingen/herstellingen in huis zelf uitvoeren
 • Schaatsen/ijshockey
 • Rijdt elke dag met de moto naar en van het werk, wanneer het niet te glad is.
 • Is nog steeds een gemotiveerd en plichtsbewust politieman die zijn job ter harte neemt. Fier om het uniform correct te dragen als de uitstraling waar politie voor staat, namelijk de waarden en visie die we dienen weer te geven.

  Bart Vanderwegen

  Secretaris I.P.A. provincie Antwerpen sinds 2014.

  Administratief medewerker nationaal secretariaat I.P.A. sinds 2002

  François De Paepe

  Bestuurslid I.P.A.-Antwerpen

  In dienst bij Politie Antwerpen in 1967

  8 jaar Politie Mobiele Brigade

  7 jaar Dépanneur (Politie Mobiele Brigade)

  20 jaar Schietinstructeur (Politie Opleidingscentrum Antwerpen)

  I.P.A.-lid sinds 6 juni 1977

  Bestuurslid I.P.A. Antwerpen van 1983 tot 1992

  Bestuurslid I.P.A. Antwerpen vanaf 16 maart 2013

  Tim Kempenaers

  Medeverantwoordelijke sociale media/website

  Bestuurslid I.P.A. provincie Antwerpen

  Werkzaam bij politiezone Antwerpen sinds 2019 bij interventie/noodhulp in zorggebied Noord/West binnen Antwerpen

  Maakt deel uit van het bemiddelingsteam en het promoteam van PZA

  Stijn Van Impe

  Medeverantwoordelijke website/webshop/sociale media

  Bestuurslid I.P.A. provincie Antwerpen

  Gestart op 1 april 2020 als beveiligingsagent

  Eerste 2 jaar gewerkt op Hoven en Rechtbanken te Antwerpen

  Ontplooit tot gastdocent en contactpunt voor de rekrutering

  Na twee jaar overgestapt naar de bewaking van de nucleaire sites Mol/Dessel/Geel om mee op te starten, en er momenteel nog gestationeerd

  Beoefenaar van Mixed Martial Arts (M.M.A.) en sportschutter

  Binnenkort in opleiding voor het brevet monitor ‘geweldsbeheersing zonder vuurwapen’