I.P.A. in Antwerpen

International Police Association is de grootste politievereniging ter wereld. Zij verenigt actieve en op rust gestelde politieambtenaren zonder onderscheid van rang, geslacht, ras, taal, filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging. De vereniging werd op 1 januari 1950 gesticht door Arthur Troop, een sergeant bij de Britse politie. Zijn bedoeling was om politieambtenaren over de gehele wereld, door dienstbetoon en vriendschap tot elkaar te brengen en samenwerking aan te moedigen door sociale, sportieve en culturele verrichtingen. De doelstelling was en is nog steeds heel eenvoudig: VRIENDSCHAP.

De leden van IPA vinden elkaar in de leuze van de vereniging ‘SERVO PER AMIKECO’, wat Esperanto is voor ‘DIENEN DOOR VRIENDSCHAP’.

I.P.A. is er niet alleen voor leden van de geïntegreerde politie, ... maar ook voor andere uitvoerders van de wet, mensen die instaan voor de veiligheid van anderen. Wij willen de vriendschapsbanden versterken tussen allen in binnen- en buitenland door culturele, sociale en professionele uitwisseling en contacten met allerlei activiteiten zoals reizen, vriendschapsweken, sportevenementen, congressen, toeristische uitstappen, sociale evenementen, enzoverder.

Uitwisseling van kennis en vaardigheden wordt ook vaak gedaan te Gimborn - Duitsland. Daar worden vele congressen en seminaries van uiteenlopende aard georganiseerd. Er zijn vergaderzalen, sportfaciliteiten en een knappe verblijfsaccomodatie voorzien - dit alles voorzien voor leden van IPA van over de hele wereld. Laat ons zeker aandacht schenken aan onze onderafdeling DTG: de Defensive Tactics Group. Deze groep bestaat uit erkende politiespecialisten geweldsbeheersing die de collega’s verder trainen in de erkende politionele technieken, omdat trainingen tijdens de diensturen soms te beperkt zijn. Praktisch gezien kan je momenteel - enkel nog indien je deel uitmaakt van PZ Antwerpen - in Antwerpen trainen op donderdag van 19u00 tot 21u00, tenzij tegenbericht vanwege overmacht.